Szolgáltatások

Munkánkat a nélkülöző, szenvedő, a társadalom perifériájára szorult emberrel való együttérzés jellemzi. Az életet szolgáljuk annak kezdetétől a végéig. A ránk bízottak kitüntető szolgálatát emberhez méltó módon végezzük.

Idősek otthona
Az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Szociális étkeztetés
Az időskorúak számára napi egyszeri étkezés biztosítása
 Házi segítségnyújtás
Idősek és önmagukról gondoskodni nem tudó beteg személyek gondozása, ápolása
Időskorúak nappali ellátása
A saját otthonukban élő, társaságra vágyó időskorúak nappali ellátása