Idősek otthona

Az idősek otthonában élők részére teljes körű ellátást biztosítunk, ami a megfelelő lakhatási feltételeken túl magában foglalja az ellátottak legalább napi háromszori étkeztetését, személyes ruházattal, textíliával való ellátást, egészségi állapotuknak megfelelő orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátást, ápolást, az ezzel összefüggő gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel történő ellátást, a lakók állapotának megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatást, mentális gondozást, közösségi kapcsolataik szervezését.

 

Engedélyezett létszám: 14 fő