Időskorúak nappali ellátása

Idősek és önmagukról gondoskodni nem tudó beteg személyek gondozása, ápolása, akik gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Az otthonukban lakók részére koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő fizikai, egészségügyi ellátást, pszichés gondozást biztosítunk.

 

Engedélyezett létszám: 30 fő