II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapító okirat

Az alapító okirat IDE kattintva tölthető le.

Szervezeti és működési szabályzat

A Szervezeti és Működési Szabályzat IDE kattintva tölthető le.

Szakmai program

A szakmai program IDE kattintva tölthető le.

2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe– Idősek otthona (Bük)
– Szociális étkeztetés (Bük)
– Házi segítségnyújtás (Bük)
– Időskorúak nappali ellátása (Bő, Bük, Chernelházadamonya, Gór, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Simaság, Tompaládony és Sajtoskál)
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásaSzolgáltatás igénybevételi kérelem
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásBük Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő9737 Bük, Baross G. u. 11.
94/558-370 | 94/558-371 | bukszockozpont@gmail.com
H-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-13:30; Sz-V: zárva
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájaSzolgáltatás igénybevételi kérelem
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről


1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

3. Közszolgáltatások

Az ide tartozó információk az alapító okiratban találhatóak meg.

4. A szerv nyilvántartásai

KENYSZI rendszer szerint:

 • Letöltött fájl formátuma
 • Szolgáltatás adatai
 • Fenntartó neve
 • Szolgáltató neve
 • Székhely/telephely neve
 • Szolgáltatás
 • Igénybevevő adatai
  • Taj azonosító
  • Viselt neve
  • Születési neve
  • Születési hely
  • Születési idő
  • Anyja születési neve
  • Neme
  • Állampolgársága
  • Állampolgárási jogállása
  • Állandó magyar lakhelye
  • Tartózkodási helye/Szálláshelye
 • Megállapódás adatai
  • Igénybevevő viselt neve
  • Igénybevevő TAJ
  • Szolgáltatásnyújtás/ellátás kezdete
  • Szolgáltatásnyújtás/ellátás vége
  • Határozatlan (i/n)
  • Szolgáltató tevékenység típusa

5. Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

6. Döntéshozatal, ülések

Nem releváns.

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nem releváns.

8. Pályázatok

Nem releváns.

9. Hirdetmenyék

Bük Város hirdetményeihez/közleményeihez kattintson IDE.

10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos információk az alábbi dokumentumokban találhatók meg:

11. Közzétételi listák

Nem releváns.